Wyjaśniamy w jaki sposób oceniamy kosmetyki, jakie kryteria oraz skalę przyjmujemy. Podstawowa skala ocen od 1-5, gdzie:

- 1 bardzo niska skuteczność

- 2 niska skuteczność

- 3 średnia skuteczność

- 4 bardzo dobra skuteczność

- 5 rewelacyjna skuteczność