Osoby zainteresowane zdrowym trybem życia często decydują się na wybór produktów ekologicznych. Niektórzy wychodzą jednak z błędnego założenia, jakoby produkty ekologiczne oraz organiczne oznaczały dokładnie to samo. W rzeczywistości sytuacja wygląda trochę inaczej.

Produkty ekologiczne

Produktami ekologicznymi określa się wyłącznie te, które posiadają odpowiednie certyfikaty, potwierdzające fakt, iż powstały zgodnie z zasadami określonymi dla produkcji ekologicznej. Związane z tym przepisy są bardzo szczegółowe. Produkcja ekologiczna oznacza działania przyjazne dla środowiska, wykorzystywanie naturalnych procesów oraz troskę o właściwy dobrostan zwierząt. W produkcji ekologicznej radykalnie ogranicza się wykorzystywanie nawozów sztucznych i antybiotyków dla zwierząt. Niedopuszczalne są genetyczne modyfikacje oraz promieniowanie jonizacyjne. Wybierając produkty ekologiczne trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jaka instytucja przyznała takie oznaczenie.

Produkty organiczne

Produkty organiczne powstają głównie na bazie składników pochodzących z upraw ekologicznych, jednak mogą zwierać również inne składniki. Należy także zaznaczyć, iż brak naukowych dowodów na to, że produkty organiczne są bardziej korzystne od tych tradycyjnych.

Nie ulega wątpliwości, że warto decydować się na wybór produktów pochodzących z upraw ekologicznych, jednak należy pamiętać o tym, że niektóre hasła mogą mylić konsumentów. Bardzo ważne jest zatem to, aby zdobyć odpowiednią wiedzę i podejmować świadome decyzje.